ОБЩИ УСЛОВИЯ

на ГОДИШНИ СТИПЕНДИИ за обучение по поп и джаз пеене във вокалния клас на Георги Янков

Цел

Годишните стипендии, връчвани от Георги Янков имат за цел да подкрепят млади таланти в областта на поп и джаз пеенето, като им осигурят едногодишно пълно или частично финансирано обучение във вокалния му клас.

Стипендията включва

Общата стойност на включените активности в периода на стипендията е в размер на 4000 лв.

Кой може да кандидатства за стипендия?

Могат да кандидатстват певци от цялата страна на възраст между 9 и 20г.

За стипендията нямат право да кандидатстват настоящи и бивши ученици на Георги Янков, както и настоящи и бивши ученици на музикална школа “Music Factory”.

*Ако избран кандидат е от различно населено място от София, ще бъде изготвен специален график за повеждане на часовете.

Как се кандидатства?

Всеки кандидат трябва да изпрати по email:

*Клиповете могат да са прикачени като файлове към email-а или като активни линкове в някоя платформа.

Email за изпращане на кандидатурите – [email protected]

Задължения на кандидатите, одобрени за получаване на стипендия

Срок за кандидатстване и избор на стипендианти

Периода за приемане на кандидатури е: 10.08.2020г. – 01.09.2020г.
Ще бъдат избрани трима стипендианти, като най-ярко откроилия се кандидат ще получи пълна стипендия за обучение, а другите двама одобрени стипендианти ще получат частична стипендия.

Повече информация: 0888 55 77 43 Георги Янков