80 лв

Консултация с Георги Янков

  • Насоки за справяне с вокални проблеми
  • Стилов анализ
  • Стилистични насоки
70 лв45 - 60 мин

Индивидуален урок с Георги Янков

  • Индивидуален урок с времетраене между 45 и 60 минути
50 лв45 - 60 мин

Индивидуален урок с асистент

  • Индивидуален урок с времетраене между 45 и 60 минути