Журиране


Можете да поканите Георги Янков, като член или председател на жури на Вашият конкурс, фестивал или друго събитие със състезателен характер.
Участниците във Вашето събитие ще получат точни и подробни оценки, забележки върху конкретните изпълнения, както и насоки за подобряване на вокалната им техника.

Георги Янков е бил член на жури в следните конкурси:
– Art stars – Звезди на изкуството – гр.Варна -2016г.
– Art stars – Звезди на изкуството – гр.Варна -2017г.
– Музикални бисери – гр.Варна -2018г.
– Песенна палитра – гр.Карлово -2018г.
– Звезден сблъсък – гр.Велико Търново -2018г.
– Славянски звън – гр.Варна -2019г.
– Звукът на времето -гр.Велико Търново -2019г.
– Песенна палитра – гр.Карлово -2019г.

Сподели